Vetëm gjatë vitit 2018 kanë migruar gjithsej 6790 shqiptarë në territoret Europiane. Jo vetëm qytetarët e Kosoves kërkojnë mërgimin jashtë vendit ndër tyre është edhe Bosnje-Hercegovina të cilat së bashku renditen në krye të listës sa i përket emigracionit.

Ndërsa, sa i përket punës në shtetet të cilat personat migrojnë, paga më e lartë për orë pune është në Danimarkë 38.9 euro dhe në Belgjikë, ku ora e punës paguhet për 38 euro.

Sipas Eurostatit, norma mesatare e kompensimit për të punësuarit në Bashkimin Evropian, në fitimet, pagat dhe kontributet sociale të paguara nga punëdhënësi, janë nga 44 euro në zonën e Brukselit dhe Luksemburgut, deri në më pak se katër euro në tre rajone në Bullgari.

Mesatarja e pagës për një orë punë në vendet e BE-së në vitin 2016 ishte 22.8 euro

Pagesat më të larta për një orë pune kryesisht janë në rajonin e kryeqyteteve të shteteve dhe përreth tyre. Këtu bëjnë përjashtim Gjermania, Britania e Madhe, Italia, Spanja dhe Greqia.

Norma mesatare e pagesës për orë pune në Slloveni është 16.1 euro, kurse në Kroaci 8.6 euro. Norma mesatare më e lartë për orë pune është në Danimarkë 38.9 euro dhe në Belgjikë, ku ora e punës paguhet për 38 euro.

Në fund të listës janë Bullgaria me 4.7 dhe Rumania me 5.1 euro në orë. Në mes të renditjes janë Republika e Irlandës me 28.3, Spanja me 19.4 euro.  Më poshtë po japim pasqyrën e pagës për një orë pune në disa vende të BE-së:

  • Franca 32.8 euro
  • Greqia 11.2 euro
  • Suedia 28.8 euro
  • Finlanda 30 euro