Për ne

Misioni ynë

Të avancojmë dhe mirëmbajmë informimin publik brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Kosovës.

Në mënyre që të realizojmë misionin tonë, Gazeta Lajm do udhëhiqet nga aspiratat tona themelore dhe përqëndrojë fokusin e saj në aktivitetet konkrete që korrespondojnë me qëllimet tona.


Aspiratat tona

 • Të promovojmë vlerën e fjalës së lirë
 • Të promovojmë lexueshmëri brenda territorit të republikës së Kosovës
 • Informojmë publikun lidhur më ngjarjet
 • Informojmë publikun dhe ndihmojmë masën të qasen në të dhëna
 • Përqëndrohemi në zhvillim professional, vecanërisht edukim gazetaresk

Aktivitetet

 • Influencimi i politikave shtetërore dhe angazhimi në mbrojtjen e fjalës së lirë dhe lirisë së shprehjes
 • Të ofrojmë lidership gazetaresk gjë që siguron bashkëpunim në menaxhimin e të dhënave
 • Angazhimi që puna jonë të jetë sa më profesionale
 • Ofrimi i asistencës gazetareske dhe profesionale
 • Ofromi i trajnimit dhe edukimit
 • Sigurimi i saktësisë së informacioneve
 • Mbështetja e rritjes së audiencës së gazetës
 • Krijimi i ekipit professional në mënyrë që të shkëmbehen ide të reja dhe innovative