Politika e Privatësisë

Data e hyrjes në fuqi: 01 nëntor 2018

GazetaLajm vepron në faqen https://www.gazetalajm.com.

Kjo faqe ju informon për politikat tona në lidhje me grumbullimin, përdorimin dhe zbulimin e të dhënave personale kur përdorni shërbimin tonë dhe zgjedhjet që keni lidhur me ato të dhëna. 

Ne i përdorim të dhënat tuaja për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin. Duke përdorur Shërbimin, ju pranoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit në përputhje me këtë politikë. Përveç nëse përcaktohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë, termat e përdorur në këtë Politikë Privatësie kanë të njëjtat kuptime si në Termat dhe Kushtet tona, të arritshme nga https://www.gazetalajm.com

 

Mbledhja dhe Përdorimi i Informacionit

Ne mbledhim disa lloje të ndryshme informacioni për qëllime të ndryshme për të siguruar dhe përmirësuar Shërbimin tonë për ju.

Llojet e të dhënave të grumbulluara

Të dhëna Personale

Gjatë përdorimit të Shërbimit tonë, mund t'ju kërkojmë që të na jepni informacione të caktuara të identifikueshme personalisht që mund të përdoren për të kontaktuar ose identifikuar ("Të dhënat personale"). Informacioni personalisht i identifikueshëm mund të përfshijë, por nuk kufizohet vetëm në:

 • Adresa e emailit
 • Emri dhe mbiemri
 • Cookies dhe të dhënat e përdorimit

 

Të dhënat e përdorimit

Gjithashtu mund të mbledhim informacione se si arrihet dhe përdoret Shërbimi ("Të dhënat e përdorimit"). Këto të Dhëna të Përdorimit mund të përfshijnë informacione të tilla si adresa e Protokollit të Internetit (p.sh. adresa IP) e kompjuterit, tipi i shfletuesit, versioni i shfletuesit, faqet e Shërbimit tonë që vizitoni, koha dhe data e vizitës suaj, koha e kaluar në ato faqe, identifikuesit e pajisjes dhe të dhëna të tjera diagnostikuese.

 

Të dhënat e ndjekjes dhe të cookies

Ne përdorim cookies dhe teknologji të ngjashme të ndjekjes për të gjurmuar aktivitetin në Shërbimin tonë dhe për të mbajtur informata të caktuara.

Cookies janë fajlla me sasi të vogla të të dhënave të cilat mund të përfshijnë një identifikues unik anonim. Cookies dërgohen në shfletuesin tuaj nga një faqe interneti dhe ruhen në pajisjen tuaj. Teknologjitë e ndjekjes që përdoren gjithashtu janë beacons, tags dhe scripts për të mbledhur dhe ndjekur informacionin dhe për të përmirësuar dhe analizuar Shërbimin tonë.

Ju mund të udhëzoni shfletuesin tuaj për të refuzuar të gjitha cookies ose për të treguar kur një cookie është duke u dërguar. Megjithatë, nëse nuk i pranoni cookies, mund të mos jeni në gjendje të përdorni disa pjesë të Shërbimit tonë.

Shembuj të Cookies që përdorim:

 • Cookies Session. Ne përdorim Sesionet për të operuar Shërbimin tonë.
 • Cookies preference. Ne përdorim cookie preferencat për të kujtuar preferencat dhe cilësimet e ndryshme.
 • Security Cookies. Ne përdorim Cookies të Sigurisë për qëllime sigurie.

 

Përdorimi i të dhënave

GazetaLajm përdor të dhënat e mbledhura për qëllime të ndryshme:

 • Të sigurojë dhe mirëmbajë Shërbimin
 • Të njoftojmë për ndryshimet në Shërbimin tonë
 • Për t'ju lejuar të merrni pjesë në veçoritë interaktive të Shërbimit tonë kur zgjidhni ta bëni këtë
 • Të ofrojë kujdes dhe mbështetje të konsumatorëve
 • Të sigurojmë analiza ose informata të vlefshme në mënyrë që të përmirësojmë Shërbimin
 • Të monitorojë përdorimin e Shërbimit
 • Të zbulojë, parandalojë dhe adresojë çështjet teknike

 

Transferimi i të dhënave

Informacioni juaj, përfshirë të dhënat personale, mund të transferohet në kompjuterë të vendosur jashtë shtetit, krahinës, vendit ose juridiksionit tjetër qeveritar, ku ligjet për mbrojtjen e të dhënave mund të ndryshojnë nga ato të juridiksionit tuaj.

Nëse ndodheni jashtë Kosovës dhe zgjidhni të na jepni informacione, ju lutem vini re se ne i transferojmë të dhënat (duke përfshirë të dhënat personale) në Kosovë.

Pëlqimi juaj për këtë politikë të privatësisë pasuar nga paraqitja juaj e një informacioni të tillë përfaqëson marrëveshjen tuaj për atë transferim.

GazetaLajm do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurt dhe në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë dhe nuk do të kalojë të dhënat tuaja personale në një organizatë ose një vend nëse nuk ekzistojnë kontrolle adekuate duke përfshirë sigurinë e të dhëna dhe informacione të tjera personale.

 

Shpalosja e të dhënave

Kërkesat ligjore

GazetaLajm mund të zbulojë të dhënat tuaja personale në besimin e mirëbesimit se një veprim i tillë është i nevojshëm për:

 • Përmbushjen një detyrimi ligjor
 • Të mbrojë të drejtat ose pronën e GazetaLajm
 • Për të parandaluar ose hetuar keqbërjet e mundshme në lidhje me Shërbimin
 • Për të mbrojtur sigurinë personale të përdoruesve të Shërbimit ose publikut
 • Të mbrohet nga përgjegjësia ligjore

 

Siguria e të Dhënave

Siguria e të dhënave tuaja është e rëndësishme për ne, por mos harroni se asnjë metodë e transmetimit në internet, ose metoda e ruajtjes elektronike është 100% e sigurtë. Ndërkohë që përpiqemi të përdorim mjete të pranueshme komerciale për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, ne nuk mund ta garantojmë sigurinë absolute të saj.

 

Ofruesit e Shërbimeve

Ne mund të punësojmë kompani dhe subjekte të palëve të treta për të lehtësuar Shërbimin tonë ("Ofruesit e Shërbimeve"), për të ofruar Shërbimin në emër tonë, për të kryer shërbime të lidhura me shërbime ose për të na ndihmuar në analizimin e mënyrës se si përdoret Shërbimi ynë.

Këto palë të treta kanë qasje në të dhënat tuaja personale vetëm për të kryer këto detyra në emër tonë dhe janë të detyruar të mos e zbulojnë ose ta përdorin atë për ndonjë qëllim tjetër.

Analitikë

Ne mund të përdorim ofruesit e shërbimeve të palëve të treta për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë.

 • Google Analytics

  Google Analytics është një web shërbim i analytics ofruar nga Google që gjurmon dhe raporton trafikun në internetit. Google përdor të dhënat e mbledhura për të ndjekur dhe monitoruar përdorimin e Shërbimit tonë. Këto të dhëna ndahen me shërbime të tjera të Google. Google mund të përdorë të dhënat e mbledhura për të kontekstualizuar dhe personalizuar reklamat e rrjetit të vet të reklamave.

  Mund të zgjedhësh që të aktivizosh aktivitetin tënd në Shërbimin në Google Analytics duke instaluar shtesën e shfletuesit të optikut të Google Analytics. Shtesa parandalon Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js dhe dc.js) nga ndarja e informacionit me Google Analytics për aktivitetin e vizitave.

  Për më shumë informacion rreth praktikave të privatësisë së Google, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të privatësisë dhe termave të Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

Lidhje me faqe të tjera

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera që nuk operohen nga ne. Nëse klikoni në një lidhje të palës së tretë, do të drejtoheni në atë faqe të palës së tretë. Ne ju këshillojmë fuqimisht që të rishikoni Politikën e privatësisë për çdo vend që vizitoni.

Nuk kemi kontroll dhe nuk marrim përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë faqe ose shërbimesh të palëve të treta.

 

Privatësia e Fëmijëve

Shërbimi ynë nuk i adreson askujt nën moshën 18 ("Fëmijët").

Ne nuk mbledhim me vetëdije informacion nga personat nën moshën 18 vjeçare. Nëse jeni prind ose kujdestar dhe jeni në dijeni se Fëmijët tuaj na kanë siguruar të dhënat personale, ju lutemi na kontaktoni. Nëse bëhemi të vetëdijshëm se kemi mbledhur të Dhënat Personale nga fëmijët pa verifikuar pëlqimin e prindërve, ne marrim hapa për të hequr ato informacione nga serverët tanë.

 

Ndryshimet në këtë politikë të privatësisë

Ne mund të përditësojmë herë pas here Politikën tonë të privatësisë. Ne do t'ju njoftojmë për çdo ndryshim duke postuar Politikën e re të privatësisë në këtë faqe.

Ne do t'ju njoftojmë me anë të postës elektronike dhe / ose një njoftimi të shquar mbi Shërbimin tonë, para se ndryshimi të bëhet efektiv dhe të përditësohet "data efektive" në krye të kësaj Politike të Privatësisë.

Ju këshillojmë që të rishikoni rregullisht këtë Rregullore për çdo ndryshim. Ndryshimet në këtë Politikë të Privatësisë janë efektive kur ato publikohen në këtë faqe.

 

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë Privacy Policy, ju lutemi na kontaktoni:

 • Me email: [email protected]
 • Duke vizituar këtë faqe në faqen tonë të internetit: https://www.gazetalajm.com/kontakti
 • Me numrin e telefonit: +383 49 13 13 33
 • Me postë: Prishtinë, Lagja Kalabrija, Objekti I, Kati I nr.13