Kina ka prezantuar një rregullore të re, që kërkon nga zyrtarët e shkollave fillore dhe të mesme, të kopshteve që të shoqërojnë nxënësit në secilën vakt të shkollës si një mënyrë për të siguruar sigurinë e ushqimit.

Ky mekaniëm është vendosur në përpjekje për të identifikuar problemet dhe rreziqet e sigurisë dhe t'i adresojë ato në kohën e duhur, sipas rregullores së përbashkët të lëshuar nga Ministria e Arsimit, Administrata Shtetërore për Rregullimin e Tregut dhe Komisioni Kombëtar i Shëndetit.

Sipas rregullores së re, prindërit gjithashtu do të ftohen si mbikëqyrës për të ofruar sugjerime për përmirësimin e sigurisë ushqimore dhe të ushqimit, për të cilat shkollat duhet t'u japin përgjigje me kohë.

Rregullorja kërkoi që shkollat të bëjnë publike burimet e ushqimit, furnizuesit dhe informacione të tjera nëpërmjet platformave publike.

Shkollat gjithashtu inkurajoheshin të lëshonin menutë e ushqimeve dhe informatat  përkatëse rreth ushqimit në baza javore.

Sipas rregullores shkollat duhet të nxisin zakonet e shëndetshme të ngrënies dhe të nxisin monitorimin, vlerësimin dhe ndërhyrjen në problemet e kequshqyerjes peshës së papërshtatshme të fëmijëve.

Në përgjithësi, dyqanet e ushqimit nuk janë të lejuara në kopshte, shkolla fillore dhe shkolla të mesme, tha dokumenti, duke shtuar se dyqanet e licencuara nuk duhet të shesin ushqime të larta në kripë, sheqer ose yndyrë.

Rregullorja do të hyjë në fuqi më 1 prill dhe do të zëvendësojë një version më të hershëm të prezantuar në vitin 2002.