Lajmet e fundit
Ky është numri i shkencëtarëve në çdo shtet të rajonit – Kosova nuk gjendet askund

Niveli i lartë i edukimit dhe kërkimit shkencor e ndihmon një shtet të orientohet me lehtë drejt zhvillimit ekonomik dhe shfrytëzimit me efikasitet të kapitelit njerëzor dhe burimeve natyrore. Kosova nuk gjendet fare në listën e vendeve me të ra ...